Bjarne Melgaard, norsk bildkonstnär född 1967 i Sydney, Australien men uppvuxen i Oslo, Norge. Han studerade vid Norwegian National Academy of Fine Arts, Rijksakademie i Amsterdam och Jan van Eyck Academie i Maastrich. Melgaards konst utmanar publiken, väcker starka reaktioner och behandlar ofta frågor om homosexualitet och våld. I Melgaards bilder blir gränsen mellan verklighet och fantasi ofta otydlig och hans verk är ofta fyllda av symboler och utförda i starka färger.

Bjarne Melgaard hade en stor utställning på Munchmuseet under våren 2015 och medverkar just nu i utställningen ”Painters’ painters” på Saatchi Gallery i London.

 

Minskande ordning

4 artiklar