Helene Schmitz


Helene Schmitz arbeten kretsar ofta kring det komplexa förhållandet mellan natur och människa. Schmitz har i flera utställningar och böcker intresserat sig för hur naturen beskrivits i litteratur och vetenskap. Ett tema som hon ofta återkommer till är de mänskliga konstruktionernas skörhet i förhållande till tiden och naturens krafter. Hon har fotograferat sedan tidiga tonår och gjorde sin första separatutställning då hon var tjugotre år. Helene har en Fil. Kand. i Konst- och Filmvetenskap från Stockholms Universitet. Hon har studerat konstteori på Konstfack i Stockholm och gått en kurs i filmproduktion på New York University. Filmkonsten har också varit en viktig inspirationskälla i hennes arbeten.

Schmitz har deltagit i grupputställningar både i Sverige och internationellt. 1996 visades serien Livingrooms på Galleri Aronowitsch i Stockholm. Hon har också ställt ut på Galleri Leger i Malmö och 2010 visades serien Sunken gardens på Fotografiska i Stockholm. Hon har deltagit i flera internationella grupputställningar bl. a i Lille, (2009) och Arts and Nature i Domaine de Chaumont-sur-Loire (2012). År 2013 blev hon en av tre finalister i Prix Photo Camera Clara, en internationell tävling för fotografer som arbetar analogt med storformat.

Schmitz har också producerat flera böcker och utställningskataloger. blow up (Natur och Kultur, 2003) och Ur regnskogens skugga (Max Ström, 2012) har nominerats till Augustpriset. En annan av hennes böcker – System och Passion- Linné och drömmen om Naturens Ordning (Natur och Kultur, 2007) vann Publishingpriset 2007 och översattes till engelska, franska och japanska. Schmitz har också blivit uppmärksammad för sina närbilder av växter. 2007 och 2010 publicerades hennes närbilder av växter i National Geographic Magazine. I Sverige har Schmitz gjort flera publika utställningar och hennes närbilder av blommor går att se på Mariatorgets tunnelbanestation. Hon finns också representerad hos Stockholms läns Landsting på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Schmitz bilder finns också hos Statens konstråd och i Moderna muséets samlingar.

Minskande ordning

1 artiklar