Untitled (Green Face) – Litografi av Bjarne Melgaard

Untitled (Green Face) – Litografi av Bjarne Melgaard
  • Mått: 75 x 62 cm
  • Teknik: Litografi
  • Upplaga: 150 ex
  • Produktion: Hedenius Stockholm AB, 2016
  • Samtliga verk är signerade av konstnären
  • 12 500 kr

    Mer information

    Bjarne Melgaard, norsk bildkonstnär född 1967 i Sydney, Australien men uppvuxen i Oslo, Norge. Han studerade vid Norwegian National Academy of Fine Arts, Rijksakademie i Amsterdam och Jan van Eyck Academie i Maastrich. Melgaards konst utmanar publiken, väcker starka reaktioner och behandlar ofta frågor om homosexualitet och våld. I Melgaards bilder blir gränsen mellan verklighet och fantasi ofta otydlig och hans verk är ofta fyllda av symboler och utförda i starka färger.