Helene Schmitz


Helene Schmitz arbeten kretsar ofta kring det komplexa förhållandet mellan natur och människa. Schmitz har i flera utställningar och böcker intresserat sig för hur naturen beskrivits i litteratur och vetenskap. Hon har fotograferat sedan tidiga tonår och gjorde sin första separatutställning då hon var 23 år gammal. Helene har studerat konstteori på Konstfack i Stockholm och gått en kurs i filmproduktion på New York University. Filmkonsten har också varit en viktig inspirationskälla i hennes arbeten.

Minskande ordning

1 artiklar