Lennart Aschenbrenner

Lennart Aschenbrenner föddes 1943 i Perstorp men bor och arbetar numera i Nice och Gåsborn. Han finns representerad på en rad museer, bl.a Moderna Museet, Nationalmuseum och The Brittish Museum i London. Aschenbrenners måleri innehåller ofta detaljer, enkla saker som vi lätt glömmer bort, trots att de finns där hela tiden i vår närhet. Han finner och avbildar sådant som andra inte tänker på. Under 70-talet började Lennart skapa stora målningar föreställande kuvert, som även köptes av Moderna Museet i Stockholm. I dag, fyrtio år senare har Lennart återupptagit dessa motiv.

Minskande ordning

5 artiklar