Roger Risberg


Roger Risberg, 1956-2011, föddes i Göteborg och finns representerad på bl.a. Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Bonniers Konsthall och Moderna museet. Folke Edwards beskriver Roger Risberg som:  ”… en absurdist och bärsärk, en av de genuint udda frigångarna i utkanten av den svenska konstscenen. En primitiv kraft som i klarsyn och förvirring söker barnet och barbaren under vår alltmer sofistikerade polityr. Hans målningar är som grovhuggen, galghumoristisk graffiti – ett slags magiska eller brutalt tydliga tecken över vilsenheten, ensamheten och utsattheten i vår tid.” Roger är idag mest känd för sina energifyllda tolkningar på både personer, djur och vardagliga känslor.

Minskande ordning

3 artiklar