Ulrica Hydman-Vallien


Ulrica Hydman-Vallien har en keramisk utbildning från konstfackskolan och hon har under sin tidigare karriär arbetat med bruksting och skulpturer. Teckningen, akvarellen och oljemåleriet har hela tiden funnits starkt närvarande, även när glaset mer och mer fyllt arbetsdagen. Nu vilar keramiken. Nationalmuseums årliga, jurybedömda utställning ”Unga tecknare” uppmärksammade ofta Ulrica Hydman-Valliens teckningar. 1964 deltog hon för första gången och så gott som varje år fram till 1972, då hon tilldelades årets pris, deltog hon ofta med hela sviter av teckningar. Priset mottog hon ur kung Gustaf VI Adolfs hand. Med bred blyerts, med tuschets eller litofärgens svärta målar hon upp bildens värld och låter det svarta stå i spänningsfylld relation till papperets vita vidd. Det är skickligt. – Utdrag från Mailis Stensmans förord till katalogen ”Ulrica Hydman-Vallien, Kärlekens Labyrint”.

Minskande ordning

5 artiklar