Att hantera stress - en onlinekurs i realtid

Att hantera stress - en onlinekurs i realtid

Stress är något som kan drabba oss alla. Att känna ett ökat stresspåslag är förvisso något helt naturligt och till nytta när vi ska koncentrera oss och genomföra uppgifter. Ett konstant högt stressläge som inte åtföljs av tillräcklig återhämtning kan däremot vara slitsamt både psykiskt och fysiskt.

Stress handlar inte bara om vår yttre livssituation, utan i hög grad också om vår ”insida” - hur vi förhåller oss till den situation vi befinner oss i och hur den påverkar oss, i känslor, tankar och grubbel etc. Detta är ett viktigt fokus i den här kursen.

Vid två kurstillfällen via dator eller surfplatta i realtid lär vi oss hantera konkreta verktyg, metoder och förhållningssätt för att motverka ohälsosam stress, främja återhämtning och hitta strategier för självomsorg.

Kursen är i realtid och hålls via Zoom
Datum: 1 juni kl. 09:00-13:00 samt 8 juni kl. 09:00-13:00
Pris: 1 095 kr
Kursledare: Ulf Gustavsson - Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (KI), därefter vidareutbildad i KBT och ACT.

1 095 kr

Mer information

Mer information kommer i separat mejl inför kursstart.