Klassiker i konsten – en kurs i konsthistoria

Klassiker i konsten – en kurs i konsthistoria

Välkommen till en heldagskurs i konsthistoria där målningar från 1500 - 1800-tal i Nationalmuseums samling presenteras. Vi studerar både detaljer i verken och de originalramar som beställdes till målningarna. Hur målade Rembrandt? Vad gjorde Manet och Renoir med sitt måleri som var nytt? Vi får också veta hur man förgyller en ram och vi studerar de unika ramarna i 1700-talssamlingen. Det intressanta är målningarnas helhetsintryck och hur det skapades. Varför blir vissa konstnärers verk ikoniska? Det diskuteras i den aktuella utställningen ”Inspiration – Iconic Works” där samtidens konstnärer gör sina egna tolkningar av kända klassiker ur konsthistorien.

Datum: Tisdag den 17 mars kl 10.00 - 16.00
Pris: 1 700 kr
Föreläsare: Helén Hallgren Archer, intendent Utställningar och Pedagogik, Rickard Becklén, målerikonservator och Ellinor Lindeborg, ramkonservator

1 700 kr

Mer information

Program:
10.00 - 10.40 Samling och introduktion
Kursledare Helén Hallgren Archer introducerar kursdagen. Konservator Rickard Becklén berättar om måleriteknik och visar exempel på kända målningar i museisamlingen.

10.45 - 12.00 Klassiker från 1500-1800-tal i museisamlingen
Helén Hallgren Archer visar kända klassiker i museisamlingen och Rickard Becklén visar på olika konstnärers måleriteknik från 1500 - 1800-tal. Vi ser närmare på Rembrandts målningar och impressionisternas måleriteknik.

12.00 - 13.00 Lunch
Lunch komponerad av krögaren Fredrik Eriksson serveras i restaurangen. Viss egen tid för att se valda delar i museisamlingen.

13.00 - 13.30 Att förgylla en ram
Ramkonservator Ellinor Lindeborg visar material och berättar om processen när man gör en förgyllning.

13.30 - 14.30 Unika originalramar från 1700-talet
Ellinor Lindeborg presenterar flera originalramar från 1680 – 1780-tal i museisamlingen. Helén Hallgren Archer visar Alexander Roslins målningar och berättar om ”Damen med slöjan” och andra klassiker i 1700-talssalen.

14.30 - 15.00 Kaffe
Samtal vid kaffepausen i museets konferensrum med vacker inredning från Svenskt Tenn.

15.00 - 16.00 ”Inspiration – Iconic Works”
Helén Hallgren Archer visar den aktuella utställningen med samtida konstnärer från olika kontinenter som inspirerats av kända klassiker.