Sex seklers formhistoria på Nationalmuseum

Sex seklers formhistoria på Nationalmuseum

Välkommen på en kurs om konsthantverk och design. Vid tre tillfällen studerar vi form, funktion och material i Nationalmuseums omfattande samling av konstföremål som sträcker sig ända från 1500-talet till idag.

Det första tillfället går vi igenom vävda textilier från 1500- till 2000-tal. Helén Hallgren Archer, intendent, visar oss flamländska textilier som togs fram för Europas rika hov och franska gobelänger som skapades för slott och palats. Andra kurstillfället ägnar vi åt svensk glaskonst. Tillsammans med Micael Ernstell, intendent, ser vi hur olika delar av Europa inspirerat till nya mästerverk genom historien. Tredje och sista tillfället visar amanuens Anders Svensson utvalda möbler från sex sekler. Stil, materialanvändning och funktion har utvecklats från renässansens fram till samtidens möbler idag.

Datum och tid: Grupp 1 tisdagar 24/9, 1/10 och 8/10 kl 11.00 - 13.00
Grupp 2 torsdagar 26/9, 3/10 och 10/10 kl 17.00 - 19.00
Kursledare: Intendent Helén Hallgren Archer
Pris: 1 800 kr inkl fika

1 800 kr

Boka kursen

Mer information

Varje kurstillfälle är 2 timmar långt varav ca 90 min visning i museisalarna och 30 min fika med samtal.