Frukostföreläsning med Tove Lifvendahl: Sverige, migrationen och omvärlden

Frukostföreläsning med Tove Lifvendahl: Sverige, migrationen och omvärlden

Hur har Sverige klarat av omställningen till ett invandringsland? Har den politiska ambitionen att utropa Sverige till humanitär stormakt lyckats? Vad krävs av oss i den stora integrationsutmaningen som ligger framför oss? Och varför är vår självbild inte helt överensstämmande med omvärldens bild av Sverige.
Tove Lifvendahl, skribent, författare och politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, har sedan slutet av 1990-talet följt och skrivit böcker och artiklar om frågor kopplade till migration och integration. I sitt föredrag kommer hon att utifrån sina böcker diskutera hur politiken och det övriga samhället har hanterat rörligheten in och ut över gränsen, och vilka förändringar Sverige behöver göra framöver.

Arrangemanget är speciellt framtaget för SvD accent.
Tid: 18 maj kl. 8.30-9.30. (frukost och registrering från kl. 8.00).
Plats: Biograf Grand, Sveavägen 45 i Stockholm. 

250 kr

Mer information

Allt detta ingår:
  • Föreläsning och samtal med Tove Lifvendahl
  • Boken "Vem kastar första stenen? Om stenkastning och utlänningar på Rosengård" (Timbro 2013, uppdaterad pocketutgåva med nytt efterord av författaren
  • Kaffe och frukostfralla
  • Du kommer också att kunna ställa frågor direkt till Tove Lifvendahl och har möjlighet att få din bok signerad


Program

  • 08.00-08.30 Registrering, kaffe och frukostfralla serveras
  • 08.30- 09.15 Samtal på scen
  • 09.15-09.30 Frågor
  • 09.30 Boksignering