Info

SvD accent är en butik på nätet som är öppen för alla. SvD accent säljer och förmedlar speciellt framtagna erbjudanden och produkter. Att registrera sig som användare och att prenumerera på SvD accents nyhetsbrev är utan kostnad. SvD accent har telefontid måndag, tisdag eller torsdag mellan kl 9:30 och 12:30. Då når du oss på 08 13 56 07. Du kan även mejla oss när som helst på accent@svd.se. Klicka på länkarna för att läsa mer om personuppgiftspolicy och cookies för SvD:s sajter.
  

Villkor

1. Betalning
Betalning sker med kort, Visa eller Mastercard. SvD accent har PayEx som leverantör av betallösning. Inknappningen av kortinformation sker hos PayEx och fönstret skiljer sig därför designmässigt från övriga delar av sajten. Om din beställning gäller ett konstverk eller annan produkt så tar vi hand om din beställning när fakturan är betald. Resor bokas och betalas hos den aktuella resebyrån. Alla priser är i svenska kronor.

 2. Ångerrätt
14 dagars ångerrätt gäller för produkter köpta och betalade på SvD accent. Anmälan för evenemang är bindande och kan återtas genom skriftligt meddelande till SvD accent inom 14 dagar efter beställning, dock senast 72 timmar innan evenemanget startar. Avbokning utanför ångerrättstiden, på grund av sjukdom, kräver sjukintyg och innefattar endast den deltagare som intyget gäller. Det enklaste sättet att ångra köpet är att skicka en mejl till accent@svd.se, var vänlig att uppge fullständigt namn och ordernummer. Det går även att ringa oss under våra telefontider måndag, tisdag eller torsdag mellan kl 9:30 och 12:30.

 3. Reklamation
Varje försändelse undersöks innan den skickas. Skulle varan trots detta vara trasig eller felaktig när den anländer till kund, åtar sig SvD att kostnadsfritt åtgärda felet genom att lämna en ny vara. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara skall så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta SvD accent. Bästa sättet att reklamera en vara är skicka en mejl till accent@svd.se eller ring oss under våra telefontider måndag, tisdag eller torsdag mellan kl 9:30 och 12:30. Ersättningsleveransen från SvD accent sker helt utan kostnad för kunden. Vid tvist hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden. SvD accent följer alltid nämndens rekommendationer.

4. Återbetalning
Vid betalning med kreditkort sker återbetalning genom att använt kort krediteras.

5. Frakt
Vi levererar varor inom Sverige. Om inte annat framgår av produktpresentationen tillkommer frakt. Fraktkostnaden läggs till i varukorgen. Om beställd vara inte hämtas ut och varan skickas i retur till avsändaren, belastas kunden alla postens fraktavgifter samt en administrationsavgift på 100 kronor.

6. Kursvilkor

6.1 Anmälan, kursavgift Anmälan till kurs kan ske skriftligen via Internet. Vi registrerar din anmälan till kursen när du har betalat din kursavgift. Anmälan är bindande. Din betalning innebär också att du samtycker till dessa villkor. Anmälan kan återtas genom skriftligt meddelande till oss inom 14 dagar efter det att anmälningsavgiften betalts. Som skriftligt meddelande räknas brev (SvD accent, Svenska Dagbladet, SE-105 17 Stockholm) eller e-post (accent@svd.se). Du har i sådant fall rätt att återfå betald anmälningsavgift.

6.2 Kurslitteratur och studiematerial Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår inte i kursavgiften om inget annat anges.

6.3 Ändrade villkor SvD accent har rätt att ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå betald kursavgift. Det samma gäller om SvD accent ändrar tidpunkten för sammankomsterna så att detta påverkar dina möjligheter att delta. Om du blir sjuk och sjukdomen enligt läkarintyg hindrar dig från att delta i kursen återbetalar vi kursavgiften till den del du inte kan delta i sammankomsterna.

7. Lagring av personuppgifter och övrig kundrelaterad information
SvD accent behandlar kundinformation, dvs exempelvis personnamn, personnummer, adress, telefonuppgifter samt övriga uppgifter som rör kundförhållandet såsom produkt-, leverans och betalningsinformation, med datastöd. Behandlingen av uppgifterna sker för administration av kundförhållandet, men även för analys, marknadsföring och information om SvD:s egna och till SvD:s närstående bolag och samarbetspartners varor och tjänster. Marknadsföring och information sker via post, telefon eller elektroniska kanaler såsom e-post, sms och mms. SvD utnyttjar och respekterar de sk ”nix-tjänster” som finns avseende telefonmarknadsföring och direktreklam.

SvD accent sparar kundinformation enligt ovan i 18 månader efter senaste köp eller efter en prenumerations upphörande. Nyhetsbrev och klubbmedlemskap räknas som prenumerationer. Kredit- och betalkorts upplysningar lagras inte. Genom att ingå ett köpavtal med SvD accent, dvs genom att beställa och/eller erlägga betalning för produkter eller tjänster, godkänner du som köpare kundvillkoren som anges ovan, samt att SvD genom sambearbetning mellan SvD:s egna och till SvD närstående bolag och samarbetspartners register kan komma att inhämta kompletterade information för att möjliggöra en effektiv och korrekt registerhållning, vilket också ger SvD möjlighet att ge dig som kund bättre service. 

Villkoren omfattar även Svenska Dagbladets personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Du kan när som helst rätta felaktig kundinformation genom att kontakta SvD accent på accent@svd.se eller tel 08135607. Du kan också kontakta SvD och begära att dina personuppgifter inte används för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning, eller om du så vill, tas bort från våra register.

8. Köp som innehåller hårdvara
För köp som innehåller hårdvara gäller utöver ovanstående att du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag du mottagit hårdvaran. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela SvD innan ångerfristens slut. Så snart SvD har mottagit ditt meddelande om att du avser utnyttja din ångerrätt kommer en bekräftelse skickas till dig.

Du är ansvarig för eventuell värdeminskning som uppstår om du hanterat hårdvaran i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa funktionen. Om du skickar tillbaka en vara som av någon anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick kommer SvD att debitera dig ett belopp motsvarande värdeminskningen. För att undvika betalningsskyldighet ber vi dig därför att inte använda varan förrän du bestämt dig för att behålla den.

Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du SvD accent på telefonnummer 08 13 56 07 eller via mail accent@svd.se. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida vilket kan skrivas ut och skickar per post. Returnera varan, inklusive alla tillbehör, i originalförpackningen tillsammans med följesedeln, retursedeln samt returformuläret inom 14 dagar från den dag du meddelat SvD om att du avser utnyttja din ångerrätt till adressen som anges nedan. Du står själv för returfrakten. Av säkerhetsskäl kan SvD endast leverera hårdvara till din folkbokföringsadress i Sverige.
 Returadress för hårdvara:
 SvD lager c/o Backman Info AB
 Utmarksvägen 33A
 802 91 Gävle